A SmartEvents® rendezvénytámogató
mobilapplikáció adatkezelési nyilatkozata

 

Az Ön által letöltött SmartEvents® mobilapplikációt (a továbbiakban: SmartEvents®) az UniOffice Rendszerház Kft. (székhely: 1111 Budapest, Kende u. 3., Cg. 01-09-165777; adószám: 10748743-2-43) – a továbbiakban: Szolgáltató – üzemelteti és szolgáltatja a rendezvény szervezője – továbbiakban Szervező – megbízásából.

A szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó – a Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, a SmartEvents® működése érdekében kezeli.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az SmartEvents® letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: a SmartEvents® egy interaktív, felhő alapú tartalomkezelő alkalmazás, mely alkalmas események, rendezvények szervezésére és támogatására. Az adatok megadása azért szükséges, mivel a Szolgáltató számára kétséget kizáró módon igazolni kell, hogy az a (mobil)eszköz, melyről adat érkezik vagy melyre információt küld, az ténylegesen az alkalmazás felhasználójához tartozik.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§. (1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) 13/A.§ (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

  • Kötelezően megadandó adatok: felhasználó neve, e-mail címe.
  • Felhasználó által megadható opcionális adatok: megjelenítendő név, megjelenítendő e-mail cím, megjelenítendő telefonszám, cégnév.
  • A Felhasználó bejelentkező mobil eszközeinek azon adatai (készülékadatok), melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (így mobileszköz hardver azonosító és operációs rendszer fajtája illetve verziója).

A két kötelezően megadandó adat lehet az esemény céljára létrehozott egyedi – akár fiktív – adat is, mivel ezek a felhasználók megkülönböztetésére szolgálnak.

Az SmartEvents® iOS, Android és Windows Phone környezetben történő használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az SmartEvents® egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának módjáról és időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a szerződés fennállása alatt kezeli (szerződés hatályba lépéstől). Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz – a Felhasználón kívül – kizárólag a Szolgáltató és Szervező munkatársai férnek hozzá, a SmartEvents® szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben. Az adatok feldolgozását a Szolgáltató és Szervező végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Felhasználó a letöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató és Szervező munkatársai számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti a következő e-mail címen: info@unioffice.hu. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: info@unioffice.hu.

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

A SmartEvents® harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy a SmartEvents® mobilalkalmazást ne töltse le, illetőleg törölje azt!

Budapest, 2019. február 6.

Aegon
BravoGroup
BravoExpo
CongressLine
Debreceni Egyetem
Diamond Congress
Ghibli
Graphisoft
HDBMD
MANIT
MARESZ
MBF
Dronok és Digitalizáció
Merck
MLBKT
MVSZ
NLVK
Nyíregyházi ZOO
Oriflame
OVF
Pénzügyi Békéltető Testület
Praktiker
WecoTravel

Ozvald László
+36 20 922 8382

Jónás Gábor
+36 20 922 8381

Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen személyre szabott ingyenes személyes vagy online bemutatót kollégáinktól!

Az űrlapban megadott adataimnak közvetlen értékesítési célú kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok, az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes.

Köszönjük üzenetét, hamarosan megkeressük.

Hiba történt az üzenet küldése során, kérjük próbálja újra, vagy írjon a hello@unioffice.hu címre.

Kérem, töltsön ki minden mezőt!

Kérem, pipálja ki az ellenőrző kódot!